Opublikowano

Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!

Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja

Wszystkim miłośnikom ikon

Radości i Chrystusowego Pokoju.

Pracownia Świętego Józefa

Dzielimy z Wami świąteczną radość udzielając 5% rabatu na nasze podobrazia do ikon.

Kod promocyjny: Pascha2020 ważny w oktawie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

(do 19.04.2020)